Partnerský program

Cílem partnerského programu je vyplácení provizí za doporučování služeb SvetHostingu.cz.

V případě, že naše služby doporučíte a na základě vašeho doporučení provede zákazník objednání a uhrazení objednávky, vyplatíme vám provizi 10% z ceny provedené objednávky. Jestliže zákazník v následujících letech provede prodloužení objednaných služeb, opět vám vyplatíme příslušnou provizi.

Provize může být použita k úhradě našich služeb (např. uhrazení platby za webhosting) nebo po dosažení výše 500Kč si můžete nechat provizi zaslat na účet nebo poštovní poukázkou.


Jak systém funguje

Zákazník se musí na stránky služby SvetHostingu.cz dostat přes odkaz, který obsahuje kód partnera (www.svethostingu.cz/?rf=kód partnera). Na základě kódu partnera, je náš systém schopen přiřadit provedenou objednávku konkrétnímu partnerovi. Prohlížeč si kód partnera pamatuje po dobu 30 dnů. V případě, že v této době je provedena objednávka, je tato objednávka přiřazena k účtu partnera. Zákazník tedy nemusí objednávku provést ihned po příchodu na stránky SvetHostingu.cz a i přesto je objednávka přiřazena k účtu partnera.


Jak se stát partnerem

V případě, že již využíváte webhostingové služby SvetHostingu.cz, je partnerská sekce dostupná přímo z administrace webhostingu. Jestliže naše služby nevyužíváte, můžete si zaregistrovat samostatný partnerský účet - registrace partnera.


Reklamní bannery
HTML kód pro umístění na www stranky
<a href="http://www.svethostingu.cz/?rf=KOD PARTNERA">
<img src="http://www.svethostingu.cz/templates/images/svethostingu.cz/banner/b015.gif" width="468" height="60" border="0" alt="SvetHostingu.cz - ideální multihosting a webhosting" />
</a>
HTML kód pro umístění na www stranky
<a href="http://www.svethostingu.cz/?rf=KOD PARTNERA">
<img src="http://www.svethostingu.cz/templates/images/svethostingu.cz/banner/b017.gif" width="468" height="60" border="0" alt="SvetHostingu.cz - ideální multihosting a webhosting" />
</a>
HTML kód pro umístění na www stranky
<a href="http://www.svethostingu.cz/?rf=KOD PARTNERA">
<img src="http://www.svethostingu.cz/templates/images/svethostingu.cz/banner/b024.gif" width="468" height="60" border="0" alt="SvetHostingu.cz - ideální multihosting a webhosting" />
</a>
HTML kód pro umístění na www stranky
<a href="http://www.svethostingu.cz/?rf=KOD PARTNERA">
<img src="http://www.svethostingu.cz/templates/images/svethostingu.cz/banner/i123.gif" width="88" height="31" border="0" alt="SvetHostingu.cz - ideální multihosting a webhosting" />
</a>
HTML kód pro umístění na www stranky
<a href="http://www.svethostingu.cz/?rf=KOD PARTNERA">
<img src="http://www.svethostingu.cz/templates/images/svethostingu.cz/banner/i165.gif" width="88" height="31" border="0" alt="SvetHostingu.cz - ideální multihosting a webhosting" />
</a>

Pravidla a podmínky partnerské spolupráce

Vymezení pojmů
Provozovatel – provozovatel služby SvetHostingu.cz
Partner – osoba zaregistrovaná do partnerského programu provozovatele
Zákazník – osoba, která může provést objednávku služeb provozovatele

 1. Objednávka je přiřazena k účtu partnera na základě kódu partnera. Kód partnera musí být předán v odkazu na www stránku služby SvetHostingu.cz v následující podobě www.svethostingu.cz/?rf=kod partnera
 2. Internetový prohlížeč zákazníka si pomocí cookies pamatuje kód partnera po dobu 30 dnů. V případě, že bude provedena objednávka ve zmíněném časovém období, bude objednávka přiřazena k účtu partnera. Partner bere na vědomí, že prohlížeč zákazníka musí mít zapnutou podporu cookies a objednávka musí být provedena ze stejného počítače a prohlížeče, ze kterého bylo provedeno přesměrování pomocí kódu partnera.
 3. Partner jedná výhradně pod svým jménem a nijak nezastupuje provozovatele.
 4. Služba nesmí být doporučována v rozporu s platnými zákony a dobrými mravy (zejména nesmí být služba doporučována formou SPAMu).
 5. Partner nesmí poškozovat dobré jméno provozovatele.
 6. Partner nesmí partnerský program využívat pro objednávání vlastních služeb.
 7. Nárok na provizi vzniká až po provedení připsání platby za objednané služby na účet provozovatele.
 8. Provize je účtována pouze ze služby webhostingu a to z ceny bez DPH.
 9. Základní provize je účtována ve výši 10% z ceny bez DPH. Provize může být na základě dohody mezi provozovatelem a partnerem individuálně navýšena.
 10. Partner může využít provizi pro úplnou nebo částečnou úhradu služeb poskytovatele (zejména služeb webhostingu a služeb spojených s registrací a prodlužováním domén). Minimální výše provize pro tuto formu úhrady není stanovena.
 11. Po dosažení provize 500Kč a více může partner zažádat o převedení provize. Provize může být vyplacena formou převodu na bankovní účet partnera nebo zasláním prostřednictvím poštovní poukázky. V případě zaslání provize prostřednictvím poštovní poukázky, bude partnerovi odečten poplatek za tuto službu (výše poplatku je stanovena na základě aktuálních cen České pošty, s.p. a je dostupná v administraci).
 12. Splatnost provize je 14dnů od zadání žádosti na provedení převodu provize. Splatnost provize u které byla zvolena forma úhrady za služby poskytovatele je ihned.
 13. Partner bere na vědomí, že provize kterou obdržel od poskytovatele je nezdaněná a její zdanění je na partnerovi.
 14. Partner bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností může být partnerský účet zrušen bez nároku na vyplacení nevyplacené provize.

Registrace partnera
!!!AKCE!!! Sleva 25%
Slevový kód: LDK90SKHD
Sleva na novou objednávku hostingu nebo multihostingu.