Přehled - multihosting


DATABASE extra

  • navýšení prostoru pro databázi na dvojnásobek
  • možnost externího přístupu k databázi

DISK extra

  • navýšení prostoru pro data na dvojnásobek
  • navýšení celkového počtu souborů a složek na dvojnásobek (i-nodů)