Technické informace

Použité technologie, konfigurace PHP

 • Multihosting
 • Webhosting
  Služba Verze Adresa
  PHP 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x. 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x
  MariaDB 10.3.x, 10.6.x, 10.11.x
  MySQL 5.5.x, 5.6.x, 5.7.x
  PostgreSQL 9.x, 10.x, 11.x, 13.x, 14.x, 16.x
  GD knihovna 2.1.0 (compatible)
  Zend Optimizer 3.3.x
  Zend Guard Loader 2.2.x, 2.3.x
  ionCube Loader 13.x
  XCache 3.2.x
  SpamAssassin 3.4.x
  Clam AntiVirus 1.0.x
  Webalize 2.23.x
  AwStats 7.5.x
  phpMyAdmin 5.2.x https://secure.svethostingu.cz/mysql/

  Nastavení PHP

  U multihostingu je možné provozovat libovolnou konfiguraci PHP. Jako výchozí se používání níže uvedená konfigurace, kterou je možné libovolně upravit v administraci multihostingu, pomocí direktiv v souboru .user.ini nebo použitím vlastního konfiguračního souboru php.ini.

  Nastavení Hodnota
  safe_mode off (u vyšších verzí PHP již není volba dostupná)
  memory_limit 256MB (výchozí hodnota – lze navýšit)
  register_globals off (u vyšších verzí PHP již není volba dostupná)
  display_errors On
  allow_url_fopen On
  max_execution_time 300s (výchozí hodnota – lze navýšit)
  post_max_size 128MB (výchozí hodnota – lze navýšit)
  upload_max_filesize 32MB (výchozí hodnota – lze navýšit)
  instalovaná rozšíření bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, geoip, hash, iconv, imagick, imap, intl, json, ldap, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mssql, mysql, mysqli, mysqlnd, odbc, openssl, pcre, PDO, pdo_dblib, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, Phar, pspell, readline, Reflection, shmop, SimpleXML, soap, sockets, SPL, sqlite3, tidy, standard, tokenizer, wddx, XCache, XCache Cacher, XCache Coverager, XCache Optimizer, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, zlib
  Služba Verze Adresa
  PHP 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x
  MySQL 5.1.x, 5.6.x
  MariaDB 10.3.x, 10.6.x, 10.11.x
  GD knihovna 2.1.0 (compatible)
  Zend Optimizer 3.3.x
  Zend Guard Loader 2.2.x, 2.3.x
  SpamAssassin 3.4.x
  Clam AntiVirus 1.0.x
  Webalize 2.23.x
  AwStats 7.5.x
  phpMyAdmin 5.2.x https://secure.svethostingu.cz/mysql/

  Nastavení PHP

  Nastavení Hodnota
  safe_mode off (u vyšších verzí PHP již není volba dostupná)
  memory_limit 128MB (lze navýšit dle programu až na 1 024MB)
  register_globals off (u vyšších verzí PHP již není volba dostupná)
  display_errors On
  allow_url_fopen On
  max_execution_time 60s (lze navýšit dle programu až na 300s)
  post_max_size 21MB (výchozí hodnota – lze navýšit)
  upload_max_filesize 20MB (výchozí hodnota – lze navýšit)
  instalovaná rozšíření bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dba, dom, exif, filter, ftp, gd, gettext, gmp, hash, iconv, imap, json, ldap, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, mssql, mysql, mysqli, odbc, openssl, pcre, PDO, pdo_dblib, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, pspell, Reflection, SimpleXML, snmp, soap, sockets, SP, SQLite, standard, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Dostupnost serverů

Dostupnost serverů a služeb je v průměru 99.99%

Servery a technologická řešení

Pro zabezpečení vysoké dostupnosti poskytovaných služeb (dostupnost našich služeb se pohybuje dlouhodobě nad hranicí 99.99%) jsou jednotlivé služby zpracovávány samostatnými serverovými farmami. Používáme značkové servery a serverové komponenty značek SUPERMICRO, Intel, Kingston, Western Digital, Areca, Samsung a řadu dalších.

Veškeré servery využívají RAID pole pro zabezpečení dat při výpadku disků. Používaná RAID pole jsou v konfiguraci RAID 1, RAID 5 a pro hostingové servery je využíván RAID 6, který umožňuje bez ztráty dat výpadek až dvou disků zároveň.

                   

Servery jsou osazeny převážně 128G až 256G paměti RAM využívající technologii ECC (Error Correction and Detection). ECC paměti jsou schopny samy najít a opravit 1-bitovou chybu v přenosu dat, aniž by to nějakým způsobem omezilo činnost serveru. Chyba se automaticky opraví a systém pokračuje dále v činnosti bez výpadku.

Konektivita

Naše jednotlivé servery jsou připojeny rychlosti 1Gbit/s. Konektivitu zajišťuje plně redundantní síť postavená na robustních technologiích značky Cisco. Tranzitní konektivitu zprostředkovávají sítě Tiscali, Telia, DialTelecom a Cogent.

Elektrická energie

Před výpadky elektrického proudu je datacentrum chráněno transformátory zálohovanými několika zdroji elektrické energie. Plnou zálohu zajišťují paralelně či sériově zapojené UPS jednotky se samostatnými bateriovými moduly. Pro překlenutí delšího výpadku je k dispozici dieselové motorgenerátory , které bez tankování poběží vždy minimálně 24 hodin. K zapojení více diesel agregátů a synchronizaci jejich provozu je použit automatický zátěžový přenosový switch.

       

Chladicí systém

V datacentru se používá kompresorové chlazení s několika nezávislými chladicími okruhy, vše v zapojení minimálně N+1. Teplota se permanentně monitoruje desítkami teplotních čidel napojenými na centrální monitorovací systém.

Díky freecolingu je možné k ochlazení datacentra využívat i nízkých venkovních teplot. Tento moderní způsob chlazení dosahuje maximální efektivity za řádově nižší spotřeby elektrické energie. Namísto kompresorového okruhu je v klimatizačních jednotkách používán glykolový výměník. Pro případy extrémní zátěže je datacentrum vybaveno rozvody pro připojení přichlazovacích jednotek a chlazených rackových skříní.

Ke správnému proudění vzduchu přispívají studené a teplé uličky. Chladný vzduch je rovnoměrně distribuován zdvojenou podlahou k rackovým skříním z přední strany a ohřátý servery pak zezadu nasáván zpět do klimatizace. Aby se chladný a ohřátý vzduch nemísil, jsou studené uličky zakrytované a dokonale oddělené od těch teplých.